Strategia inwestycyjna

Strategia MCI skupiona jest na inwestycjach w gospodarkę cyfrową, w obszarze Ekspansji i Wykupów (Expansion and Buyout). Preferowana wielkość inwestycji to 25-100M EUR w pojedynczy projekt inwestycyjny.

Historycznie, Grupa była także zaangażowana w fundusze dedykowane obszarom Private Debt, Growth i Venture Capital – fundusze te nie prowadzą nowych inwestycji, skupiają się na budowie wartości aktywów i wychodzeniu z inwestycji

Digital disruption

MCI preferuje inwestycje w tzw. czyste modele internetowe (tzw. Digital Disruptors). Koncentrujemy się na spółkach z obszaru ecommerce & marketplaces, fintechs & payments oraz software as a service.

 

Digital infrastructure

MCI bierze pod uwagę inwestycje w spółki działające w obszarze infrastruktury internetowej, takie jak telekomy [Fiber, 5G] i centra gromadzenia i przetwarzania danych oraz infrastrukturę logistyczną dla ecommerce.

Digital transformation

MCI wspiera inwestycyjnie spółki, które po osiągnięciu wiodącej pozycji w tradycyjnej gospodarce, mają ambicje aby docelowo dominująca cześć biznesu była generowana w kanałach cyfrowych lub w oparciu o procesy cyfrowe.

Gdzie inwestujemy: Północne CEE (Polska, kraje bałtyckie, Czechy, Słowacja, Węgry), południowe CEE (Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Grecja), DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy)